Nog geen reacties

Geef voor Sulawesi – Giro 555

Giro 555  is geopend voor de ramp in Sulawesi. In de Actie voor Sulawesi is  ruim 11 miljoen opgehaald.  Maar de ramp op Sulawesi is nog niet voorbij.  Er zijn tot nu toe

  • 2.045   DODEN
  • 70   DUIZEND ONTHEEMDEN
  • 200   DUIZEND MENSEN HEBBEN DRINGEND HULP NODIG
  • 11   DEELNEMENDE ORGANISATIES IN  NEDERLAND waaronder Kerkinactie

 “Er zijn geen dekens, er is geen communicatie mogelijk, we kunnen ons niet wassen. Vooral onze kinderen en ouderen hebben dringend hulp nodig.”

Duizenden inwoners van Palu zijn vluchteling geworden in eigen stad. In de opvanglocaties zijn hartverscheurende verhalen te horen over de minuten en uren na de ramp. Zo zocht Salma (35) met haar 5-jarige dochter haar toevlucht op de binnenplaats van een legerziekenhuis. “Direct na de aardbeving zijn we de berg opgerend”, vertelt Salma, die gelukkig op de hoogte was van het gevaar van de dreigende tsunami. “Bij het legerziekenhuis waren we veilig, maar er was nog niets om de vluchtelingen op te vangen. Geen tenten of dekens. Ik heb gezien hoe ze mensen moesten opereren zonder verdoving.”


Het College van Diakenen heeft besloten om €5.000 uit het rampenfonds te geven aan de hulpverlening in Sulawesi.  Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!  Kom ook in actie en help de slachtoffers in Indonesië. Maakt u uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA  0457 457 457  t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer ‘Noodhulp Sulawesi’? Voelt u zich meer betrokken bij het Christelijk Noodhulpcluster, waarin Dorcas, Tear, EO Metterdaad, Woord en daad, ZOA en Red een Kind samenwerken, kijk dan op
https://www.christelijknoodhulpcluster.nl/ voor rekeningnummers van deze organisaties.