Nog geen reacties

Gelijkheid in verbondenheid

Zondag 2 juni

Bijbellezing: Kollossenzen 3:8-12,14

Voorganger: ds. Fred van Helden

In politiek wordt vaak er vaak mee geschermd dat we de joods-christelijke waarden hoog moeten houden in de samenleving. Maar wat zijn nou die waarden? In een nieuwe reeks wil ik een aantal belangrijke woorden bestuderen. Gelijkheid is het 2de woord dat we onder de loep nemen.

In de wereld groot of klein is gelijkheid ver te zoek. Er is een kloof tussen arm en rijk, tussen wat men noem hoger en lager opgeleid. Niet iedereen heeft dezelfde kansen, of dezelfde startpositie.

Wat zegt de bijbel daarover? Ook Jezus maakte sociale ongelijkheid mee. Hij zette zijn leven in om de uitsluiting van zieke of melaatsen op te heffen.  Dat trok mensen aan. In eerste christen gemeente was er een grote onderlinge verbondenheid en solidariteit. De eerste christenen breken en delen met elkaar brood en hebben alles gemeenschappelijk. Vrouwen en slaven, die toen niets te vertellen hadden voelen zich hiertoe aangetrokken. Dat wil overigens niet zeggen dat de kerk door eeuwen heen gelijkheid heeft bevordert.

Gelijkheid hangt in de bijbel samen met verbondenheid. Hoewel we verschillend zijn als delen van het lichaam hebben we elkaar nodig. Als in een familie horen we samen en zijn we één met Christus als hoofd.