Nog geen reacties

Gelukkig Nieuwjaar

Want wie zoeken wat verloren is,
die bij kwetsbare mensen zijn,
die zonder eer of aanzien,  met hun hart, ziel en verstand
proberen het leed van anderen te verzachten-
die zijn vindplaatsen van God.

Die niet weglopen bij het verdriet van een ander mens
maar die trouw zijn in hun bezoeken en aandacht
-in de gemeente, buurt en de parochie,
de wijkteamleden, diakenen, ouderlingen, de gemeenteleden en parochianen,
alle vrijwilligers-
zij die met taai geduld blijven wachten op een nieuwe morgen-
die ontsteken Gods licht.

Die aangevochten van alle kanten, toch volharden in leven
die ongezien en ongeteld, vurig pleiten voor gerechtigheid,
die barmhartigheid liefhebben, warmte uitstralen
die vaardig zijn in recht –
die openbaren Gods warme hart.

Dank voor al wat u gedaan heeft in het afgelopen jaar
we wensen u  al het geluk en zegen
op  dagen uw wegen
in het nieuwe jaar