Nog geen reacties

Gemeenteavond HI4 over beroepingswerk

Woensdag 6 maart | 16.00u | Vierhovenkerk
Woensdag 6 maart| 20.00u | Vierhovenkerk

Wij nodigen alle gemeenteleden van de HI4-wijkgemeenten uit voor een gemeentebijeenkomst in de Vierhovenkerk op woensdag 6 maart.

U kunt ’s middags komen vanaf 16 uur of ’s avonds vanaf 20 uur.

We willen u informeren over de start van het beroepingswerk voor een nieuwe predikant voor HI4. Door het emeritaat van ds. David Knibbe en het aanvaarden van een andere functie van ds. Fred van Helden, is er een vacature ontstaan. De Gemeenschappelijke wijkkerkenraad heeft besloten om een predikant te gaan beroepen en daarover is overleg geweest met de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft (PGD). We horen graag uw mening over de profielen die horen bij het beroepingswerk.

Tevens wordt u geïnformeerd over de komende fusie tussen de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Protestantse Gemeente Delft. Al heel lang wordt intensief samengewerkt met deze gemeenschap aan het Noordeinde, maar nu wordt men een onderdeel van de PGD. Ds. Taco Smit kan u daarover alles vertellen.

Graag tot 6 maart. Peter Plugers, scriba GWK