Nog geen reacties

Gemeenteavond over samenwerking

Terwijl Voorzitter Anneke Helder uitleg geeft over de HI4 samenwerking, nemen scriba’s Arine ’t Hart en Ewoud Benschop, Kerkrentmeester Kees Opendorp, ds. Fred van Helden de reacties in ontvangst, en zorgen Herbert Polman en Roland Bezemer voor de presentatie en Live-stream (foto René Hietkamp)

Op afstand verbonden – zo hadden we woensdagavond 14 april een online gemeenteavond met informatie over de samenwerking tussen de wijkgemeenten Hofkerk, Immanuël en Vierhovenkerk, ook wel bekend als HI4. Ook in de andere kerken was er op dezelfde avond een bijeenkomst.

Voorzitter van de kerkenraad Anneke Helder legde duidelijk uit hoe m.n. gekeken wordt naar bestuurlijke samenwerking, maar ook op een aantal andere vlakken; communicatie, diaconaat, kerk + buurt, voorzittersoverleg. Ze benadrukte dat elke wijk haar eigen vierplek behoudt. (Lees ook achtergrond PKD 6, bladzijde 5 Samenwerken en behouden)

De samenwerking komt al snel dichtbij nu in september één van de predikanten (Marco Visser) met emeritaat gaat.  In het 2de deel van de bijeenkomst werden de profielen van de wijkgemeentes en de te beroepen predikant getoond en kon een ieder vragen stellen of aanvullingen geven over de profielen.

Reageren

Uw mening stellen wij op prijs. Graag horen we uw reactie. Wat wilt u ons meegeven ter overweging? Herkent u de profielen, beschrijft dit de gemeente die we (willen) zijn, de predikant die we zoeken? Heeft u suggesties voor de beroepingscommissie?

U kunt nog steeds reageren tot woensdag 28 april via scribahofkerk@gmail.com

Als het voor u lastig is om de informatie online te volgen, kunt u natuurlijk ook contact opnemen, dan zoeken we een andere manier om u te informeren. Reacties aan de scriba, of een van de andere leden van de kerkenraad.

Bekijk de stream van de gemeenteavond

Heeft u het gemist en wilt u terugkijken? Dat kan via deze link

Bekijk de  presentatie tijdens de gemeenteavond

Gemeenteavond 14april2021 HofvanDelft

Download presentatie gemeenteavond samenwerking HI4

Documenten beroepingswerk

  1. Profiel wijkgemeente Vierhoven
    bijlage Visie wijkgemeente Vierhoven 2030
  2. Profiel predikant wijkgemeente Vierhoven
  3. Samenstelling beroepingscommissie
  4. Opdracht beroepingscommissie Vierhoven