Nog geen reacties

Gezocht Vrijwilligers voor Open Monumentendag 11 september

Dit jaar gaat op zaterdag 11 september Open Monumentendag in Delft weer door en zijn ook de Oude en Nieuwe Kerk gratis te bezoeken. Wel is er i.v.m. de coronaregels een maximum aantal bezoekers dat tegelijk in een monument mag zijn.

  • Er zijn voor diverse taken vrijwilligers nodig om de invulling van de dag mogelijk te maken. U kunt op een van de volgende manieren uw steentje bijdragen, al is het maar voor een of twee uur:
  • bij de in-/uitgang bezoekers tellen (i.v.m. maximum aantal bezoekers) en zo nodig de  bezoekersstroom reguleren
  • koffie en thee en koek verkopen in de Oude Kerk.
  • koek of cake bakken voor de verkoop in de Oude Kerk t.b.v. de Oude en Nieuwe Kerk
  • de lectuurtafel in de Nieuwe Kerk bemensen
  • voor beide kerken: gastheer of –vrouw zijn, als aanspreekpunt voor de bezoekers

Aanmelden kan bij René Strengholt, stadspastor@pgdelft.nl, 06-17008025

Mijn Oude Kerk, mijn Nieuwe Kerk – verhalen gevraagd voor Monumentendag

Het landelijk thema van Open Monumentendag 2021 is ‘Mijn monument is jouw monument’. Heel veel Delftenaren ervaren de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk als hun monumenten, beeldbepalend voor de stad. Veel Delftenaren hebben ook een eigen verhaal bij deze kerken. Onder het motto ‘Mijn Nieuwe Kerk’ en ‘Mijn Oude Kerk’ willen we op Monumentendag bezoekers vragen naar hun verhaal bij de kerk, dat opgeschreven kan worden in een boek met insteekvellen. Het is mooi als er op 11 september in de insteekmap al verhalen te lezen zijn, ook van leden van de kerk. Zo kunnen we laten zien dat deze oude monumenten levende kerken zijn waar vroeger én nu mensen samenkomen, gedoopt worden, hun trouwdienst houden, samen zingen of muziek maken, etc. Daarom willen we u vragen om uw eigen verhaal bij de Oude en/of Nieuwe Kerk – een anekdote, herinnering, of juist iets van de huidige tijd – in max. 600 woorden op te schrijven en te sturen naar René Strengholt, stadspastor@pgdelft.nl.