Nog geen reacties

Give Light and people wil find the way

In de weken van advent zingen we als lied van de maand Geef licht en het leid de mensen voort. Het lied is een bewerking van het Give Light van het duo Magpie.  Dit optimistische lied is gebaseerd op de woorden van Ella Baker, een leider van de mensenrechtenbeweging in de VS. Aan het eind  van lied hoor je ook de klanken ‘We shall overcome’ doorklinken.

Top 2000 dienst

Komende week kan er weer gestemd worden voor de Top 2000. In de Hofkerk zijn muzikanten al enkele weken aan het oefenen voor de Top 2000 dienst op zondag 29 december om 20.00u.

Kees Witte doet een oproep om op  het lied De Steen van Bram Vermeulen h te stemmen. Niet alleen om met deze kleine actie te bewijzen dat we Top 2000 kunnen beïnvloeden, maar omdat alles wat we doen aan goede dingen de loop van de dingen veranderd.