Nog geen reacties

Hanna Wapenaar legt Contextueel bijbellezen uit

“Luister eens naar de Bijbel,” nodigt Hanna Wapenaar  de  bezoekers van de Hofkerk uit.  “Hoor je iets? Nee? de bijbel zegt  zelf niets. Het wordt gelezen door mensen en die geven er  hun interpretatie aan.” Hanna Wapenaar is te gast in de Hofkerk  en legt uit wat contextueel bijbel lezen is.

“In de bijbel is niet één stem aan het woord, er zijn er altijd meerdere. ” zegt Hanna. Als voorbeeld haalt ze   ds. Vaartjes aan, die zojuist in zijn overdenking had gezegd dat  Matteüs het woord van de profeet  Micha had veranderd.  De messias die  we verwachten, beschrijft Matteüs, is een ‘leidsman’ i.p.v.  een ‘heerser’.    Zo  helpen ze  elkaar verstaan wat de bijbel in déze tijd  zegt.

Hanna legt uit dat de   Bijbel in  de begintijd van de christenen het woord was van een groep in de marge, maar dat het, toen het christendom staatsreligie werd,  ook de stem van de macht werd.   Met die stem van de macht werd veel misstanden goedgepraat, bijv. de handel in aflaten, die één van de aanleidingen was voor de reformatie. In Zuid-Afrika  werd met de bijbel in de hand ook apartheid goed gepraat.

In  het Ujamaa centre helpt Hanna om  de bijbel  in zekere zin terug te geven aan de bevolking. Ze wil dat zij ook hun leven erin terug lezen. Dit doet ze door   met groepen de bijbel op een contextuele manier te lezen.  De context (de sociaal, politieke en psychologische  situatie) van de mensen  moet erin mee spreken,  naast de tijd en context waarin  een bijbelverhaal geschreven is.

Hanna heeft zich vooral bezig gehouden met de  “body theology”  en heeft  nieuwe  creatieve vormen  met drama en muziek   bedacht, omdat niet iedereen op dezelfde manier leert.   Deze body theologie heeft te maken met thema’s  als gezondheid en seksualiteit. Ze wil dat  mensen die  misbruikt zijn, of ziek of gehandicapt zich herkennen in de  bijbelverhalen. Een voorbeeld  is het verhaal van Tamar, het verhaal waarin een vrouw verkracht wordt.   Door dit verhaal leren mensen zien dat  dit ook bij de context van  het leven in de Bijbel hoort, maar dat God andere mogelijkheden biedt .


Met deze viering sloten de Vierhovenkerk en Hofkerk  het Ujamaaproject  af.  Vanaf begin februari zal  er een nieuw Zendingsproject zijn dat we gaan steunen.

Hanna Wapenaar gaat terug naar  het Ujamaa Centre in Pietermaritzburg.  U kun haar blijven volgen  via  Kerkinactie