Nog geen reacties

Hartelijke Paasgroet aan gedetineerden

Zondag 31 maart wordt u gevraagd mee te doen aan de Paasgroetenactie. Met twee postzegels, een bemoediging en uw naam, geeft u iemand in een Nederlandse gevangenis een mooi moment. We hopen dat u allen meedoet! In de foyer vindt u de kaarten die bestemd zijn voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat.

De spelregels

Op de bovenste kaart:

  • Schrijft u een gedicht of groet of bemoediging, bijvoorbeeld: U bent in onze gedachten; Heb moed, u wordt niet vergeten; Onze beste wensen, ook voor de toekomst; Verlies de hoop niet;
  • Schrijft u uw naam (NIET uw woonplaats of adres)
  • Plakt u een postzegel op de envelop

Op de onderste kaart:

  • De onderste kaart kan de gedetineerde zelf versturen, dus daar moet niets op geschreven worden, aar het is fijn als u daar wel een postzegel op plakt. Dit is een foto, geen Paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen versturen. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.

Vervolgens kunt u de kaarten in de envelop doen en versturen.

De diaconie