Nog geen reacties

Herdenkingsdienst 500 jaar Reformatie

500 jaar Reformatie vieren | zondag 29 oktober 14.30 uur | Oude Kerk Delft

In 1517 ‘protesteerde’ de monnik Maarten Luther tegen bepaalde misstanden in de Rooms-Katholieke kerk van die tijd. Voortbordurend op dit protest zijn uiteindelijk de protestantse kerken ontstaan, zoals de Protestantse Gemeente Delft. Los van alle dogma’s en stellingen is dit een historische gebeurtenis van formaat. Daarom wordt al een jaarlang ‘500 jaar Reformatie’ herdacht.

“Ik vindt het inspirerend, dat Luther opstond tegen de misstanden in de katholieke kerk, en zei ‘hier sta ik en kan niet anders.’  De reformatie heeft veel bijgedragen, dat de gewone man zelf de bijbel kan lezen en zich tot God kan verhouden.  Maar de scheiding van katholiek en protestant heeft ook veel bloed doen vloeien. Een herdenking van de scheiding, moet voor mij ook in het teken staan van  vergeving en het zoeken naar en vieren van samenwerking tussen katholiek  en protestants, mensen die met  God willen leven en  als Luther zeggen ‘ik kan niet anders.'”

Fred van Helden

Herdenkingsdienst

Dit herdenkingsjaar wordt  nu afgesloten met een gezamenlijke viering van de Protestantse Gemeente Delft en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft. Er is uit cantorijen en zanggroepen een speciaal koor samengesteld, er zijn instrument- en zangsolisten en Bas de Vrome bespeelt het orgel. Na afloop is er gelegenheid na te praten. En alleen deze zondag (!) is er in de Oude Kerk ook een kleine tentoonstelling van enkele bijzondere, historische (Luther-)bijbels. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijzondere viering! Zondag 29 oktober, 14.30 uur, Oude Kerk.