Nog geen reacties

Het begint bij de bron- oogstdienst 7 oktober

Oogstviering

Zondag 7 oktober Lutherse Kerk 9.30! uur

Bijbellezing:  Johannes 4:  1-14

Voorganger: Ds. Taco Smit en ds. Caroline der Nederlanden

Water is van levensbelang. De zomer die achter ons ligt, heeft ons dat laten zien. Door het uitblijven van regen zagen we velden verdorren. Boeren moesten de wintervoorraad aanspreken om de koeien te voeren. Inwoners van ons land werd gevraagd om bewust met water om te gaan en niet te verspillen.

Aanleiding genoeg om ‘water’ het thema te maken van de oogstviering. In de oogstviering willen we God danken voor water dat wij ontvangen, een voorwaarde om te leven. Ook willen wij hem danken voor het water des levens dat Jezus voor ons is. We lezen het verhaal van de vrouw bij de bron uit Johannes 4. We horen hoe zij a.h.w. nieuw gaat leven door het gesprek met Jezus bij de bron

In de oogstviering vieren we ook het Avondmaal met elkaar. Ook de cantorij verleent haar medewerking.

Aanvang 9.30. Vervoer van Hofkerk vanaf 9.00u

De viering is in de Lutherse Kerk en begint om half tien, 9.30 uur! Als u slecht ter been bent, is vervoer mogelijk; om 9.00 uur vertrekken auto’s van de Hofkerk om u naar de Lutherse Kerk.

Neem een appel mee

Wij vragen of u een gift wilt geven in de vorm van aardappelen, groente, fruit, noten, brood, eieren en wat verder mogelijk is, zonder dat dit aan bederf onderhevig is.           U kunt uw gaven afgeven voorafgaande aan de dienst vanaf 9.00 uur, dozen daarvoor staan achter in de kerk. De opbrengst zal ten goede komen aan de Voedselbank.