Nog geen reacties

HI4 gemeente(n)avond 23 juni

Samenwerking met de wijkgemeenten Vierhoven en Immanuel

Aankondiging gezamenlijke gemeentenvergadering op 23 juni 2022

Op donderdagavond 23 juni aanstaande nodigen we alle gemeenteleden graag uit voor een gezamenlijke HI4 gemeenteavond. Op deze avond wordt de samenwerking in meer detail en alle bijkomende aspecten aan de gemeenten gepresenteerd. We hopen op uw steun en aanwezigheid.

  • Datum: 23 juni
  • Locatie: Vierhovenkerk, Obrechtstraat
  • 19.30u

Samenwerking krijgt steeds meer vorm

Het ontwerp voor de samenwerking van de drie wijkgemeenten Immanuel, Vierhoven en Hof van Delft krijgt steeds meer vorm. Maar er is nog veel te regelen voordat de samenwerking in januari 2023 in gang kan gaan. De kartrekker om het ontwerp te ontwikkelen en alle bijkomende formaliteiten te doorlopen is de werkgroep HI4 (een afkorting van de namen Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven (V van Vierhoven geschreven als cijfer 4)). In de werkgroep HI4 zitten gemeenteleden van alle drie de wijkgemeenten. De
voorzitters van drie wijkgemeenten maken ook deel uit van de werkgroep HI4.

1 samenwerkingskerkenraad; 3 vierplekken

In de afgelopen zondagsdienst van 8 mei zijn de ontwikkelpunten waaraan gewerkt wordt kort genoemd: Afgeslankte organisatievorm met 1 gezamenlijke kerkenraad, organisatie van wijkactiviteiten in nieuwe vorm, de samenstelling van de samenwerkingskerkenraad, wijkbudgetten, afvaardigingen naar centrale organen (CAK/CvD/CvK), gezamenlijk beleidsplan, formele afspraken met de Algemene kerkenraad en Classis. De drie wijkgemeenten en wijkkerkgebouwen blijven als zelfstandige entiteiten bestaan.

De bovengenoemde ontwikkelpunten voelen als zakelijk van aard. Toch is de keuze voor deze organisatievorm juist ook gemaakt om de samenwerking tussen wijkgemeenten zoals gezamenlijke wijkactiviteiten en contacten tussen gemeenteleden onderling op een natuurlijke en geleidelijke wijze te laten groeien en bloeien. Om van elkaar te leren en daar waar het past samen op te trekken.

Werkgroepdeelnemer gezocht!

Vanuit de wijkgemeente Hof van Delft zoeken we een gemeentelid die zitting wil nemen in de werkgroep HI4. René Hietkamp die namens onze gemeente veel voorbereidingswerk heeft gedaan is onlangs gestopt. Deelname is voor een relatief korte periode tot begin januari 2023. Ook Herbert Polman is lid van de werkgroep. En ondergetekende heeft zitting in de werkgroep als ‘plaatsvervangend’ voorzitter van de wijkgemeente Hof van Delft.

Heeft u interesse spreek mij graag even aan of bel 06-51514041. Hartelijk dank alvast voor uw reactie!

Namens de wijkkerkenraad,
Albert van Dorssen


De gemeneente(n)avond is ook te volgen via de LIVE-stream van de Vierhovenkerk.

De link is https://youtu.be/fC1FaG46-1c

De livestream kan altijd worden gevonden via YouTube en dan zoeken naar ‘Vierhovenkerk’.