Nog geen reacties

HI4 kerkenraden nemen stap naar samenwerking

Afgelopen kerkenraadsvergadering van 1 december hebben de wijkkerkenraden van Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven eensgezind een akkoord gegeven (voorgenomen besluit) op de samenwerkingsovereenkomsten.

HI4 start vlak na Pasen 2023

Vanaf september dit jaar vergaderen de kerkenraad  van HI4 wijkgemeenten synchroon; dat wil zeggen op een gezamenlijk moment en in hetzelfde kerkgebouw met de andere twee HI4 wijkgemeenten Immanuel en Vierhoven.
Deze vorm was afgesproken om in eindfase tot en met de instelling van het HI4 samenwerkingsverband makkelijk contact met elkaar te hebben als wijkkerkenraden en tegelijkertijd ook ieder haar eigen wijkvergadering te kunnen houden. Op deze manier zijn alweer 4 vergaderingen gehouden en dit heeft zoals beoogd goed gewerkt.

In afgelopen oktober konden we u melden dat de beoogde start van de samenwerking niet per 1 januari 2023 zou ingaan en dat we nu mikken op een feestelijke start van de samenwerking kort na Pasen 2023.

Gemeente avond  24 januari

Op aanstaande dinsdag 24 januari staat nu een gemeenteavond gepland, waarin u over het finale ontwerp van de samenwerking en start zal worden geïnformeerd. Deze vergadering geldt als een 2e horing van de gemeente. Op dezelfde datum zullen ook de andere wijkgemeenten een gemeenteberaad houden over dit onderwerp.

Samenwerkingsdocumenten ter inzage

De documenten behorende bij de samenwerking zullen op korte termijn (december) voor u ter inzage liggen in de kerk(en) en te downloaden zijn  via deze link