Nog geen reacties

HI4 Nieuws 20 oktober 2023

Sociëteit: Jan Steen meer dan een huishouden

André Stek spreekt over Jan Steen, en weerspreekt de de cliché- gedachte dat hij  een losbollig schilder was. Daarom naast aandacht voor de zogenaamde ‘huishoudens’ juist veel aandacht voor zijn historiestukken en andere werken.

 • Dinsdag 24 oktober 
 • 14:00 – 16:00 uur (deur open 13:30 uur)
 • Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, Delft
 • Een vrijwillige bijdrage

Benedictuskring ‘Back to Basics’

De Regel van Benedictus is een van de oudste kloosterregels die we kennen en wordt nog steeds toegepast in abdijen over de hele wereld. Daar gaan we naar terug: ‘back to basics’. Daarvoor gebruiken we Een levensregel voor beginners van Wil Derkse. Dit boek kan gezamenlijk worden ingekocht. Elke 3e dinsdag van de maand.

 • Dinsdag 24 oktober
 • 20.00-21.30
 • Lutherse Kerk, consistorie (Noordeinde 4)
 • Info bij ds. T.S. Smit, tacosiccosmit@gmail.com

Bottom-up kerk

Wat betekent het voor de kerk als je de leefwereld van twintigers serieus neemt? Dat is de uitdaging die Jonge Theoloog des Vaderlands 2021 Tabitha van Krimpen ons wil voorhouden in haar boekje Bottom-up kerk.  De inrichting van ons kerkzijn gaat te vaak uit van de aanbodkant: we bieden vieringen, lezingen, gesprekskringen. Van Krimpen probeert te laten zien hoe we meer kunnen aansluiten bij de vragen en zoektochten van tijdgenoten. We gaan in gesprek over deze verfrissende visie op de kerk.

 • Dinsdag 24 oktober – 20.00 uur
 • Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, Delft
 • Barry Kriekaard

Kom naar de maaltijd in de Hofkerk

We vinden het fijn als de tafels bij de warme maaltijd gevuld zijn. Gezelligheid en ontmoeting staan immers voorop. Aan de koks zal het niet liggen. Dit maken elke keer weer een heerlijk driegangenmenu.  En de prijs is niet duur  € 5,=. En dan sponsort u gelijk het ZWO-project Geen kinderarbeid in de textielindustrie

Dus kom, en neem je buurman/vrouw vriend of vriendin mee.
Trouwens wil je (helpen) koken, klaarzetten, of opruimen. Meldt je aan bij Hein Vaartjes. hjkvaartjes@hetnet.nl  We kunnen best wat hulp gebruiken.

 • Info en aanmelden: Janny Hordijk 015 2141308
 • woensdag 25 oktober  17:30 – 19:30u
 • Hofkerk

Meepraten over kerkzijn

Hoe gaat het in de gemeente? En hoe gaat het met de HI4 samenwerking? In gemeentegesprekken leggen de wijkgemeentes hun oor te luisteren en houden een vinger aan de pols. In de Wijkgemeente Immanuel wordt onder andere ook gesproken over het afscheid van ds. Knibbe en de periode erna.

 • Woensdag 25 oktober:
 • Gesprekken om 15.30 en 19.00 met tussendoor gezamenlijke maaltijd (17.30)
 • De Wipmolen (Prof. Krausstraat 71-b).
 • Opgave bij ds. David Knibbe, David.m.knibbe@gmail.com

Oogstdienst en kennismaking met Lutheranen

Zondag 29 oktober vieren we in de Hofkerk de Oogstdienst. De gezamenlijke cantorij van Lutherse gemeente ne de Hofkerk  verleent medewerking aan deze viering. We danken God voor al het goede dat we uit Zijn hand ontvangen. En ook staan stil bij de klimaatcrisis. We bidden voor Gods schepping, die onder druk staat. De stem van bomen, planten en dieren, vissen en vogels die God lof toebrengen, maar ook om hulp vragen, laten we horen.

Na de dienst is er gelegenheid om nader kennis te maken met de broeders en zusters uit de Lutherse gemeente, die in 2024 hoopt samen te gaan met de protestantse gemeente Delft. Op een speelse manier gaan we in gesprek over wat onze tradities inhouden. Ds. Taco Smit verwoorde de lutherse traditie al eens met de woorden ‘ik mag leven’.  Hoe zou jij in één zin jouw traditie verwoorden?

 • Zondag 29 oktober – na de viering
 • Hofkerk

Op de koffie bij de Lutheranen

Op maandag 6 november van 10-12.00u zetten we de kennismaking met de Lutheranen voort. Lekker ontspannen gaan we bij de Lutheranen op de Koffie in de Lutherse kerk aan het Noordeinde 4


Leerhuis @ Hofkerk

Leren over de achtergronden van de Bijbel kan je doen In het Leerhuis. We kijken naar de politieke en maatschappelijke actualiteit van die tijd. En we gaan in gesprek over wat dat betekent voor geloven van vandaag.
We volgen het boek Leviticus van Jonathan Sacks.
Jonathan Sacks was emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. Sacks weet op boeiende wijze de verhalen uit dit boek uit te leggen.
Het is niet nodig om het boek aan te schaffen. U ontvangt van tevoren de tekst thuis. Ook al volgen we een boek, toch staat iedere avond op zich, en kunt u zo aanschuiven.


Dick de Haas ontvangt namens de HI4+ELG ZWO commissie de cheque voor het het project ‘Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India’

Cheques Bazaar overhandigd

De cheques van de Bazaar in de Vierhovenkerk zijn overhandigd aan de vertegenwoordigers van de goede doelen.  De totaalopbrengst € 7.500 ging keurig in vieren:  € 3.750 voor het ZWO-project ‘Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India’ en 3x € 1.250 voor Jut en Jul met het Goededoelenhuis (gericht op Gambia), de Delftse Natuurwacht en de Vier-hovenkerk. Mooie cheques die veel blijdschap brachten bij de ontvangers! Dat alles was mogelijk na een volle bazaarweek met de vrijdagavond 29 en zaterdag 30 september prominent als grote publiekstrekker.


Hulp diakenen gezocht in Hofkerk

De wijkdiaconie van de Hofkerk zoekt mensen, die kunnen helpen bij de Avondmaalsviering. Je krijg een taak toegewezen (bijvoorbeeld de rijen uitnodigen, of staan bij de tafel met wijn.) We vieren Avondmaal  6x per jaar.

Voor meer informatie: Cees van der Sluys.


Samen (werken) in HI4-dienst

Dinsdag 17 oktober kwamen de gezamenlijke HI4 liturgiecommissies/taakgroepen eredienst/eredienstcommissies bij elkaar. Om elkaar beter te leren kennen, bekeken we in kleine groepjes naar de verschillen bij het begin van de viering. Het bracht meer bekendheid met elkaars liturgie en nieuwsgierigheid om (delen van) elkaars liturgie te ervaren. Ook waren we bij elkaar om een aantal afspraken te maken over gezamenlijke vieringen en om vieringen op elkaar af te stemmen. Zo willen wij bijv. de gezamenlijke HI4 vieringen in de stille week met elkaar voorbereiden. En voor de adventsperiode een kaarsenritueel, en project(lied) op elkaar afstemmen.


Samen (werken) in HI4-pastoraat

De pastorale teams van de HI4 gemeente komen op woensdag 25 oktober bij elkaar. Het doel is door nauwere samenwerking elkaar en het pastoraat in onze gemeente te versterken. We proberen ons voor te stellen hoe het pastoraat in onze gemeente er over 10 jaar uitziet. Vanuit dat toekomstbeeld willen wij nagaan hoe wij het pastoraat in onze gemeente op een goede manier vorm kunnen geven, en er het beste kunnen zijn voor elkaar en voor onze medemensen. Om ons meer te verbinden met elkaar gaan wij vervolgens op zoek naar een gemeenschappelijk project.