Nog geen reacties

HI4 nieuws – januari 2023#4

Gemeente avonden over samenwerkingsovereenkomst

Aanstaande dinsdag 24 januari staat nu een gemeenteavond gepland, waarin u over het finale ontwerp van de samenwerking en start zal worden geïnformeerd. Deze vergadering geldt als een 2e horing van de gemeente. Op dezelfde datum zullen ook de andere wijkgemeenten een gemeenteberaad houden over dit onderwerp.

In de Hofkerk wordt op 24 januari om 20.00u. naast samenwerking ook gesproken over het jaarthema Samen Groen Doen.  Lees meer over jaarthema Samen Groen Doen

Download Samen Groen Doen Jaarthema

Samenwerkingsdocumenten ter inzage

De documenten behorende bij de samenwerking zullen op korte termijn (december) voor u ter inzage liggen in de kerk(en) en te downloaden zijn  via deze link  

Samen warm kerken

In de winter kerken de HI4 wijkgemeenten samen om energie te besparen. Lees meer

Kerkdiensten eind 2022 en begin 2023

24 dec. 21.30u. HI4 viering Hofkerk
31 dec. 17.00u. HI4 viering Wipmolen Vervoer 16.30-6.45u Hofkerk
1 jan. 10.00u eigen viering Hofkerk
8 jan. 10.00u HI4 viering Hofkerk Avondmaal
15 jan. 10.00u HI4 viering Vierhovenkerk Vervoer 9.30-9.45u Hofkerk
22 jan. 10.00u HI4 viering Hofkerk
29 jan. 10.00u HI4 viering Vierhovenkerk Vervoer 9.30-9.45u Hofkerk
5 feb. 10.00u eigen viering Hofkerk
12 feb. 10.00u HI4 viering Vierhovenkerk Vervoer 9.30-9.45u Hofkerk
19 feb. 10.00u HI4 viering Hofkerk met cantorij
26 feb. 10.00u HI4 viering Vierhovenkerk Vervoer 9.30 9.45u Hofkerk
5 mrt,. 10.00u eigen viering Hofkerk wereldgebedsdag
12 mrt, 10.00u HI4 viering Hofkerk Avondmaal met doventolk,
19 mrt. 10.00u HI4 viering Vierhovenkerk Vervoer 9.30-9.45u Hofkerk
26 mrt. 10.00u HI4 viering Hofkerk jeugddienst

Liturgiecommissie

Dinsdag 10 januari kwamen de liturgie commissies van de 3 wijkgemeentes bij elkaar om kennis te maken en te kijken waar er samen gewerkt kan worden.