Nog geen reacties

HI4 nieuws – sept 2022 #2

Gemeenteavond(en)

De kerkenraden van de HI4 wijkgemeentes roept de gemeentes bijeen om haar te horen over het de samenwerking overeenkomst.  De HI4 werkgroep zorgt samen met voorzitters, dat de regelingen voor  alle gemeenteleden ter inzage zijn (in de kerk en op de website)

In een  gemeenteavond voor de Hof van Delft  zal zijn  donderdag 20 oktober  in  de  Hofkerk (dus niet zoals eerder vermeld op dinsdag 11 oktober)  Op deze avond worden de leden gevraagd of zij met de regelingen kunnen instemmen.

HI4 pastoraat

Dinsdag 20 september ontmoetten de  pastorale teams  uit de HI4 wijken en die van de Lutherse gemeente elkaar. 

Aan de hand van foto’s werd een ieder geprikkeld om na denken hoe ontmoeting en het omzien naar kan worden gefaciliteerd.