Nog geen reacties

HI4 Nieuws – september 2022

Barry Kriekaard bevestigd

In een  gezellig volle Vierhovenkerk werd Barry kriekaard bevestigd als predikant en welkom geheten in de wijkgemeente Vierhoven.

Eerste HI4 kerkenraad

1 september was een mijlpaal voor de HI4 gemeentes. Op deze avond vond voor het eerst een gezamenlijke kerkenraad plaats in de Vierhovenkerk. Na een opening van Co van der Maas, een herdenking van Wilma Croon (diaken  wijk Immanuël), en een bezinning van ds.  David Knibbe, gaf Fokke van den Berg namens de HI4 werkgroep uitleg over de weg die we nog te gaan hebben tot de samenwerkingsovereenkomst in januari. 

Zet in je agenda: gemeenteavond 11 oktober

Om daar te komen moeten nog wat plooien gladgestreken worden in de plaatselijke regeling.  Eind september zal deze regeling voor alle gemeenteleden ter inzage zijn (in de kerk en op de website) In een gezamenlijke gemeenteavond op dinsdag 11 oktober om 20.00 uur in  de  Hofkerk (?) worden de leden gevraagd of zij hiermee kunnen instemmen.


Kinderen en tieners vieren startzondag in Hofkerk

Spannend en leuk! Kinderen en tieners van HI4 starten samen het seizoen in de Hofkerk!

Op een enthousiast gezamenlijk overleg van de kinder- en tienerleiding van de Hofkerk en Vierhovenkerk zagen we onze kans schoon om samen te gaan optrekken.
Op startzondag op 11 september ontmoeten we elkaar in de Hofkerk, daar doen we mee met de kindernevendienst en tienerdienst, spelen we samen spellen en delen we de gezamenlijke maaltijd daar. Dat belooft een mooi begin, alle kinderen en tieners van harte welkom dus!

Komend jaar nodigen we elkaar expliciet uit voor activiteiten. Denk aan de kinderclub Plexat en Palmpasen in de Vierhovenkerk, Kerstmusical en Zomerkamp door de Hofkerk.

De Kinder(neven)dienst hopt in het seizoen van de Vierhovenkerk naar de Hofkerk en weer terug.

We zien ernaar uit om onze krachten te bundelen!
Margreet Docter en Gabrielle Uitbeijerse en Florien van Pageé en Herbert Polman namens de Kindernevendienstleiding


HI4 pastoraat

Pastoraat, de zgn. herderlijk zorg voor de gemeente is een belangrijk zaak. In een wereld waar we meer op onszelf staan is juist een gemeenschap die om je geeft, en het weten dat je ergens bij hoort van belang. Pastoraat lijkt heel persoonlijk en vaak toebedeeld aan aan ‘de specialisten’, de predikanten en ouderlingen. Steeds meer is het besef gegroeid dat het een deel is van heel de gemeente en ieder lid er bij betrokken is.

In zorgkernen, of Hofkringen  worden in de wijkgemeentes het omzien naar elkaar in de groep gelegd, in een gesprek bij en aansteken van de kaars.

Op 20 september praten de pastorale teams van de HI4 wijkgemeente, na een eerste kennismaking in het voorjaar, verder. De inzet van de bijeenkomst is te kijken hoe we elkaar kunnen helpen en ondersteunen, welke zaken we samen kunnen oppakken.