Nog geen reacties

Hoe herken ik armoede? En dan?

In Delft hebben maar liefst 10.000 mensen te maken met schulden. De gemiddelde schuld van mensen met schulden is €42.000. Het waren maar twee van een aantal schokkende feiten die naar voren kwamen tijdens de bijeenkomst van de Raad van Kerken op 20 november in de Vierhovenkerk. De vraag die centraal stond in de bijeenkomst was: hoe herken ik dat iemand in de schulden zit? En hoe ga ik daar vervolgens mee om?

Schulden komen voor in elke laag van de bevolking

Co van der Maas, voorzitter van ISOFA (Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie), die deze avond leidde, hield ons voor: schuldenproblematiek komt voor in elke laag van de bevolking. Dat houdt in dat ook in de kerkelijke gemeente mensen met schulden zijn. Maar vaak schamen mensen zich ervoor en durven ze het niet te delen met een ander. Wat niet altijd bekend is, is dat schuldenproblematiek vaak samenhangt met andere problemen: je verliest je baan, daardoor komen er financiële problemen, waartegen je relatie niet bestand blijkt te zijn.

Armoede herken je met vertrouwen

In de gesprekken die volgden bleek hoe herkenbaar de vragen zijn, die Co van der Maas aan ons voorlegde. Hoe herken ik armoede en hoe ga ik daar mee om, ook als kerk(lid)? Vertrouwen is daarin een sleutelwoord. En meeleven. “Red je het wel?”

Samen hart voor mensen

Co van der Maas verwees verder nog naar de recent gestarte campagne Samen hart voor mensen.  “Deze campagne is een initiatief van Schuldhulpmaatje samen met kerken in Nederland. Dé campagne om meer aandacht te krijgen voor mensen met geldzorgen. Voor de mensen zelf, als ook voor de mensen om hen heen. Het taboe moet doorbroken worden, hoe moeilijk ook, maar pas dan durven mensen hulp te zoeken en kunnen we hen helpen.”

Meer informatie over geldzorgen

Meer (toegankelijke!) informatie over het herkennen van geldzorgen, het bespreekbaar maken en het ondersteunen van mensen met geldzorgen op www.samenhartvoormensen.nl

Postcodecheck Eerste hulp bij schulden Doe ook de postcode check en bekijk hoe het is gesteld met de schuldenproblematiek is in jouw straat of buurt