Nog geen reacties

Hoe houd je het vol? – Zoekdienst| Oude Kerk| 3 mrt

Op 3 maart is er weer de maandelijkse zoekdienst in de kapel van de Oude Kerk. Het thema is: hoe houd je het vol?

Er zijn allerlei situaties in het leven waarin je je dat kan afvragen.
Als je je door school of een studie heen worstelt.
Als je druk ervaart om te presteren in je werk, terwijl je daarnaast ook een leven hebt.
Als je te maken krijgt met ziekte in je naaste omgeving of bij jezelf.
Als relaties met mensen die dichtbij staan onder spanning staan.
Als je niet goed in je vel zit.
In onze samenleving lijkt het alsof je zelf je geluk, je succes, je leven moet maken. Te midden van een veelheid aan informatie, meningen, keuzes en verantwoordelijkheden moet je zelf je weg vinden. Hoe houd je het vol? Wat zijn de bronnen waar je kracht en moed uit put? Op welke mensen kan je terugvallen als het even niet gaat? Wat geeft je richting? In hoeverre kan het geloof in God steun en richting geven? In de zoekdienst van maart staan deze vragen centraal in gesprek, liederen, een lezing uit de bijbel, een overdenking en gebeden.


De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse gemeente.
De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom!