Nog geen reacties

Hoe verder na het vertrek van onze koster?

Zondag 8 april jl. hebben Lida ’t Hart en Bram van der Spek de aanwezige gemeenteleden ingelicht over hoe het verder zal gaan na het vertrek van onze koster Peter Beuman i.v.m. pensionering op 14 juni a.s.

Zijn afscheid zal tijdens en na de kerkdienst van zondag 10 juni 2018 plaatsvinden.

Giften t.b.v. het afscheid van Peter kunnen naar het rekeningnummer van CvK worden overgemaakt t.w.:

  • Protestantse Gemeente Delft
  • NL81 FVLB 0699 8410 46
  • o.v.v. Afscheid P. Beuman

Kort samengevat is het volgende meegedeeld:
Het College van  Kerkrentmeesters heeft besloten om geen nieuwe kosters meer aan te stellen na pensionering met als reden kostenbesparing. Dit omdat de trend uitwijst dat inkomsten van vrijwillige bijdragen teruglopen. Verhuur van ruimten in de Hofkerk wordt overgenomen door organisatie Oude en Nieuwe kerk.

Rommert Stellingwerf (nu koster van de Vierhovenkerk) wordt ondergebracht bij de organisatie O&N kerk en zal zich bezig gaan houden met extern verhuur en begeleiding van de vrijwillige kosters, inkoop catering en schoonmaak na verhuur. Tevens zal hij z.s.m. de digitale agenda’s van de Vierhoven kerk, Hofkerk en Bethlehemkerk gaan beheren.

Vrijwillige kosters
Om onze kerk “bewoonbaar” te houden zijn vrijwilligers nodig voor kosterdiensten voor zondagse kerkdiensten en speciale diensten: het schenken van koffie/thee, indien nodig, tijdens vergaderingen / kerkelijke activiteiten,  het wassen van hand- en theedoeken en allerlei (schoonmaak)klussen. Ook voor het groenonderhoud rondom kerkgebouw zijn mensen nodig.

Het was goed te horen dat zich hiervoor al zo’n 16 gemeenteleden hebben aangemeld maar ook na de dienst meldden zich nog 6 mensen. Geweldig en bedankt!

Wilt u ook helpen?
Uiteraard kunt u zich altijd bij Lida of Bram voor een taak aanmelden.

Hartelijke groet,

Lida ’t Hart lidahart@ziggo.nl

Bram van der Spek bramvdspek@casema.nl

Kerkrentmeesters Hofkerk