Nog geen reacties

Hoe zie jij mij?

Zondag 9 april

Bijbellezing: Johannes 12:12-24

Voorganger: Caroline der Nederlanden

Hoe zien anderen jou? Hoe zie je jezelf? Daar zit meestal verschil tussen. Dat geldt ook voor hoe mensen Jezus zien.

Jezus wordt in Jeruzalem binnengehaald als de nieuwe koning. Met palmtakken en gejuich wordt hij ontvangen. Mensen raken niet uitgepraat over wat Jezus heeft gedaan: de dode Lazarus weer tot leven gewekt. Maar er klinken ook andere geluiden. De Farizeeën kijken toe en mopperen. Hun pogingen om Jezus is diskrediet te brengen zijn op niets uitgelopen. Sterker: de hele wereld loopt achter Jezus aan. Er zijn Grieken die Jezus willen ontmoeten. Tijdens die ontmoeting laat Jezus nog weer een ander geluid horen; vooruitgrijpend op zijn eigen dood en opstanding, zegt hij dat een graankorrel eerst moet sterven om vrucht te dragen. Er wordt op verschillende manieren naar Jezus gekeken? Hoe zie jij/ziet u hem?