Nog geen reacties

Hofkerk is voor HI4 samenwerking

Dinsdag 12 oktober werd de gemeente ‘gehoord’ over de plannen voor een partieel samengaan met Immanuel en Vierhoven. Als net-afgetreden voorzitter van de kerkenraad mocht ik een toelichting geven bij de groeiende samenwerking en bij de stappen die nog gezet moeten worden om ook bestuurlijk samen te gaan. Het streven is om per 1 januari 2023 één wijkgemeente te zijn met drie locaties voor eredienst en buurtactiviteiten. Veel zaken moeten nog worden uitgewerkt. Juist daarom werd nú de gemeente gehoord, zodat ieder inbreng kan hebben in de besluitvorming. Juist daarom ook zo fijn dat we deze avond weer fysiek in de kerkzaal konden houden. Direct bij de koffie begonnen de gesprekken, en na de pauze werd dat voortgezet in de kerkzaal. Samenwerking biedt op allerlei terrein veel nieuwe kansen, daar zagen we ook al wat inspirerende voorbeelden van. Organisatorisch samengaan wordt gezien als een goed plan met nog wel wat aandachtspunten. Veel kerkenraadsleden waren aanwezig om de opmerkingen te horen en alles is vastgelegd door de scriba. De gemeenteavond was ook via internet te volgen, met gelegenheid om via mail te reageren. Alle reacties worden besproken in de kerkenraad. In een volgend kerkblad leest u daar meer over.

Lees >>hier<< een toelichting bij de gemeenteavond
met een samenvatting van de presentatie

Wilt u nog reageren? Dat kan via de scriba. scribahofkerk@gmail.com

Anneke Helder