Nog geen reacties

Hofkerk maakt kennis met Gemiva op Veranderdag

Veranderdag brengt  de buurt in beeld

Zaterdag  25 maart  was een groep van 12 mensen uit de Hofkerk te gastbij Gemiva aan de Tuindersvaart. Bij Geminiva wonen mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

De actie maakte deel uit van de Veranderdag, waarbij we zeker in de 40-dagentijd bewust willen leven zoals Jezus dat bedoeld heeft, verbindend en met oog voor mensen die niet zo in de picture zijn. De actie was georganiseerd i.s.m. St. Present, een van de doelen van de bezinningsactie dit jaar.

Een deel van de groep ging spelletjes doen en een andere groep ging samen uit wandelen. Het was leuk om de bewoners zo te leren kennen. En de reacties van zowel de bewoners als de deelnemers  was heel positief. En daar droeg de zon natuurlijk aan bij.

Door deze actie leren we de onze buurt kennen.

Bekijk ook het fotoalbum  Veranderdag 2017