Nog geen reacties

Hofkerk Nieuws – van de kerkenraad

De kerkenraad bespreekt momenteel een aantal actuele onderwerpen:

  • De vernieuwing van het Protestants Kerkblad Delft en de nieuwsbriefaanpassingen voor onze wijkgemeente.
  • De bestuurlijk samenwerking met de wijkgemeenten vierhoven en Immanuel.
  • In het proces van nieuwsbriefvernieuwing is ook gekeken naar de mogelijke introductie van een kerkapp (kerknieuws op je telefoon).

Nieuw kerkblad nieuwe nieuwsbrief

In het PKD werd reeds bericht over de aanpassing van de wijknieuwsbrief ‘Inspiration Point’. Deze nieuwsbrief zal verschijnen in digitale vorm (verstuurd via email) en geprint op papier (voor degenen die niet beschikken over computer of email). In deze nieuwsbrief zal nieuws worden geplaatst dat alleen relevant is voor onze wijk.

Aanmelden

  • -voor de tweewekelijkse papieren nieuwsbrief kan bij de scriba (T015-2140502).
  • voor de digitale nieuwsbrief, daarvoor vult u uw emailadres in op de website bij pagina ‘Inspiration Point’ (rechter kolom).

Samenwerking met de wijkgemeenten Vierhoven en Immanuel

Afgelopen 12 oktober werd het voornemen voor samenwerking met de wijkgemeenten Vierhoven en Immanuel voor het eerst gepresenteerd. Dit gebeurde in de drie wijkgemeenten gelijktijdig. Het was fijn te merken dat op het voornemen van kennismaking, delen van elkaars kennis en ervaring en bestuurlijke verlichting positief werd gereageerd door de wijkgemeente. Het behoud van vierplekken is een vast uitgangspunt.

Naar aanleiding van de gemeenteavond en besprekingen in de kerkenraad heeft de kerkenraad aan de werkgroep HI4 gevraagd om een stappenplan te maken voor verdere uitwerking en om verheldering/verduidelijking van een aantal punten. Hierover zal nader worden bericht.

Kerkapp

De kerkenraad heeft besloten om in het nieuwe jaar voor 1 jaar een proef te doen met een extra communicatiemiddel, een kerkapp voor gemeenteleden op je telefoon! Het abonnement biedt gemeenteleden de mogelijkheid om op een veilige manier individueel en/of als hofkring met elkaar contact te hebben, nieuws en leuke berichten met elkaar te delen op je telefoon. De kerkapp geeft de mogelijkheid om beter op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten en bevordert daarmee het gemeenschapsgevoel. De kerkapp kent ook voordelen op privacy gebied. Vandaar dat de kerkenraad het de moeite waard vindt dit te onderzoeken. De definitieve startdatum is nog onbekend. (Wilt u al iets meer weten? Kijk graag op www.donkeymobile.app)

Namens de kerkenraad,

Albert van Dorssen (pastoraal ouderling)