Nog geen reacties

Hofkerk ontmoet Apostolisch Genootschap

Open gedachtenwisseling bij Apostolisch Genootschap

‘Durf te verbinden’ is het thema dat dit jaar in de Hofkerk een rode draad is in de plannen en activiteiten. Ook op de Zinnige Woensdagavond wordt daar handen en voeten aan gegeven. Op 24 mei vertrok een kleine groep van de Hofkerk naar het Apostolisch Genootschap aan de Van Adrichemstraat 277 (achter de supermarkt aan de van Foreestweg). Daar was een ontmoeting met een aantal leden van het Genootschap.

In een inspirerende ontmoeting, waar veel ruimte was voor vragen, werd duidelijk dat het Aposolisch Genootschap in de laatste 75 jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarbij de blik steeds meer naar buiten werd gericht. Het Genootschap noemt zichzelf religieus-humanistisch. Religieus is het geloof dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong. Voor dit mysterie wordt verwondering en ontzag ervaren. Humanisme blijkt uit de levenshouding; een gevoel van verantwoordelijkheid voor de medemens en de maatschappij. Hoewel er ook verschil was, was er ook een gevoel van herkenning, m.n. in de verbinding die gezocht werd in en met de buurt, met de stad Delft; en hoe samen opgetrokken kon worden in de opbouw van de buurt, samenleving en stad. Deze ontmoeting was zo inspirerend dat er afgesproken is om er een vervolg aan te geven. Dan zal een afvaardiging van het Apostolisch Genootschap op bezoek komen in de Hofkerk.

Bekijk ook het album  Hofkerk ontmoet Apostolisch genootschap