Nog geen reacties

Hoog moet niet

Zondag 25 november

Bijbellezing: Daniel 4, Fillippenzen 2: 5-11, 1 Korintiers 4: 6c-7

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Opnieuw heeft koning Nebukadnessar een droom, die Daniël uitlegt. Het is een droom die ook werkelijkheid zal worden. Het koningschap zal Nebukadnessar ontnomen worden, omdat hij hoogmoedig is. Hij pocht over wat hij bereikt heeft, en geeft daarmee zichzelf de eer i.p.v. God. Hij zal zijn verstand verliezen, totdat hij erkent dat God God is, en hij Hem eert. In de raad die Daniël de koning geeft, klinkt door hoe Jezus is; doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen.

Het is hét medicijn tegen hoogmoed.