Nog geen reacties

Hou vol, hou vast

Wat zouden we elkaar graag vast houden en knuffelen. Wat zouden we graag een arm een ander heen slaan om hem of haar te bemoedigen. Maar het mag niet in dit coronatijdperk.

Maria, de moeder van Jezus maakt in de Passion hetzelfde mee. Ze  ziet haar zoon Jezus gevangen genomen worden. Ze zou graag hem beschermen en behoeden voor het gevaar dat dreigt. Maar ze kan niet bij Jezus komen. Over afstand, van meer dan anderhalve meter, zingt ze hem moed in.

Zijn leven loopt anders dan gedacht. Na een glorieuze intocht lijkt nu alles neerwaarts te gaan. Dezelfde volharding die wij in deze tijd nodig hebben, bidt zij Maria haar zoon toe. Tel tot tien of elf en verder.  Er is toch een licht uit deze crisis?  Over de afstand die nu niet te overbruggen lijkt is er een arm, die om je heen past. Hou vol, hou vast. God houdt een arm om ons heen

Hou vol hou vast
Er is altijd nog m’n arm die om je heen past
En altijd nog m’n schouder die je recht houdt
Al is het maar voor even