Nog geen reacties

Hugo de Groot lezing 6|6 Nieuwe kerk

Onder de titel: ‘De open samenleving en haar grenzen’ zal Paul Scheffer, bekend publicist en wetenschapper, op 6 juni 2019 de vierde Hugo de Grootlezing uitspreken in de Nieuwe Kerk in Delft.

Een inspirerende lezing voor iedereen die wil meedenken en meewerken aan Delft als verbonden stad. Een stad waar gemeenschapszin en nabijheid centraal staan, een stad waarin we het samen doen. Burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid vinden elkaar.
Hoe gaan we om met groeiende verschillen in Nederland en in Delft? En:hoe kunnen we zelf bijdragen aan de verbonden stad die Delft wil zijn?

Aansluitend aan de lezing is er uitgebreid gelegenheid om te reageren en om ideeën over Delft als verbonden stad uit te wisselen. Gespreksleiders faciliteren deze gesprekken in kleinere groepen. Burgemeester Marja van Bijsterveldt zal deze inspirerende avond om 20.00 uur openen.

De toegang is vrij voor alle belangstellenden. Vanaf 19.00 start het inloopprogramma waar bezoekers de gelegenheid hebben om nader kennis te maken met de persoon Hugo de Groot of te reageren op verbindende en ‘Gouden Eeuw’-projecten zoals ‘Delft is goud, jij bent goud’. Daarnaast kan de tentoonstelling van de Nieuwe Kerk worden bezichtigd. Vanaf 19.30 uur zal bovendien het carillon worden bespeeld.

Deze vierde lezing is een gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken Delft, TOPdelft, het Platform Delftse Bruggen en de gemeente Delft. Zij nodigen Delftenaren uit om vanuit hun verschillende achtergrond en ervaringen met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe verbindingen te leggen. Om 22.00 uur wordt de avond afgesloten met een borrel.

Aan de lezing is de naam van Hugo de Groot verbonden. Een geboren Delftenaar in de 17e eeuw, die internationaal beroemd is als grondlegger van het recht van oorlog en vrede. Hij was niet alleen een hoogbegaafd geleerde maar ook vredestichter en een groot voorstander van verdraagzaamheid.

De lezing begint om 20.00 uur. De Nieuwe Kerk is open vanaf 19.00 uur. Deelname is gratis. Bij voorkeur graag even van te voren aanmelden via aanmelding-hugodegroot@delft.nl.

Download de flyer [PDF]