Nog geen reacties

Huwelijks inzegening in adventsviering

Hoe maak je het goed?

Zondag 15 december

Bijbellezing: Micha 6: 1-8, Kolossenzen 3: 12-14

Voorganger: ds. C. der Nederlanden

Soms drijven mensen uit elkaar. Binnen een huwelijk, of een familie, of in een vriendschap. Vergeten wordt of verloren raakt, wat je eens verbond met elkaar. En het lukt niet meer om elkaar te vinden. Ook Israël is van God weggedreven. En God roept het volk ter verantwoording. Micha gebruikt daarbij het beeld van een rechtszaak. God klaagt zijn volk aan. Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom hebben jullie Mij verlaten? Het is de stem van een God die houdt van zijn volk en die zijn liefde onbeantwoord ziet.

Het volk verdedigt zich niet, maar zoekt een oplossing. Hoe maken we het weer goed? Niet door geschenken, niet door om- of afkoperij, maar gewoon door te doen wat goed is, door te doen wat God van ons vraagt.

Wij leven in de tijd van advent, en kijken uit naar de komst van God in deze wereld. Wat zal God hier aantreffen? Mensen die vervreemd zijn van elkaar, of mensen die omzien naar elkaar en die in vrede leven met elkaar? Hoe brengen wij die vrede dichterbij?

 

Huwelijk Inge Jacobsen en Joop van der Weij

Op 9 december zij Inge Jacobsen en Joop van der Weij in het gemeentehuis getrouwd, Beiden zijn zij inmiddels een bekend gezicht in de gemeente van de Hofkerk. In de zondagse viering van 15 december vragen zij Gods zegen over hun huwelijk te midden van onze gemeente. Blij en dankbaar zijn wij met hen dat zij elkaar hebben gevonden en in liefde en trouw elkaar tot steun zijn. Wij bidden dat zij een zegen mogen zijn voor elkaar en voor de mensen om hen heen.