Nog geen reacties

Ik geloof in de kracht van broers en zussen

Ik geloof in Jezus Christus
Die ons mens-zijn aannam,
Die zich arm maakte met zijn volk,
Die de waarheid sprak met moed.
Die een koninkrijk van liefde preekte
En daarom werd gedood.
Maar, God heeft hem doen verrijzen
Om zijn instemming te laten blijken met Hem.
Hij leeft midden onder ons.

Ik geloof in de Heilige Geest,
Die ons maakt tot christenen,
Bouwers aan een nieuwe wereld,
Een wereld van gerechtigheid,
Waar mensen vrij zijn
En broeders voor elkaar.

Ik geloof in de kerk
Die Christus’ zending voortzet
Die ondanks de vervolgingen,
Standvastig en geloofwaardig blijft,
En die door woord en leven
Het goede nieuws brengt van bevrijding.
Ik geloof in de kracht van broers en zussen,
Die een zijn en verenigd.

Ik geloof in de overwinning
Van het recht, de gerechtigheid en de vrede,
Omdat Hij steeds met ons is.

Brazilië, Bisschop Hypolito.
Uit: Geef ons heden ons dagelijks brood, bidden met de armen. Jan Brock.