Nog geen reacties

Ik geloof in een nieuw begin

Zondag 9 december

Voorganger: ds. Marco Visser

Geloofsgetuigen zijn van alle eeuwen. Abraham en Sara, Izaak en Rebekka, Jacob, Lea en Rachel, Mozes, Aaron, Mirjam, Debora, David tot aan Johannes de Doper en Maria. Over Johannes de Doper gaat het 9 december. Hij is de volgende geloofsgetuige. Dat getuigenis liegt er niet om. Hij is als een echte profeet die terugwijst naar de wet en de profeten. Hij ondergaat het lot dat velen voor en na hem zijn ondergaan namelijk een smadelijke dood. Hij werd een kopje kleiner gemaakt omdat hij klip en klaar zei waar het op stond. “Altijd je mond houden dan kan je niets gebeuren.” Is het dan enkel kommer en kwel? Zeker niet! Want met zijn getuigenis maakte Johannes de weg klaar voor Jezus. Er is een nieuw begin want, zo zegt Johannes: “al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.” De evangelist Lucas die dit alles vertelt in hoofdstuk 3:1-6 ziet in Johannes optreden de vervulling van Jesaja’s woorden die opgetekend staan in hoofdstuk 40:3-5. Jesaja 40:1-11 begint met de grootse woorden ‘Troost, troost mijn volk’ en eindigt in vers 11 met het beeld van de herder die zijn kudde weidt. “Geloof met me mee”, houdt moed, blijf hopen, want de liefde van God is sterker dan het zwaard van Herodes, de liefde is sterker dan de dood.