Nog geen reacties

Ik geloof in engelen

Zondag 2 december

Bijbellezing: Openbaring 1:9-11 + 8:1-4

Voorganger: ds. Fred van Helden

Wie gelooft kan zich soms zo voelen als Johannes. Verbannen. ‘Als je gelooft moet je je geloof maar uitdragen achter de voordeur.’ krijg je te horen, want men vindt religie eng of gevaarlijk. Zelf zie je dat niet zo. Je weet dat vertrouwen in God en leven als Jezus zoveel moois voor de wereld kan opleveren. Visioenen zie je voor je, Maar je speelt niet mee. Je zit aan de rand.

Zoals kerk en geloof verbannen worden achter de voordeur, zo is Johannes is weggestuurd, verbannen naar het eiland Patmos. Hij mag niet meer vertellen over Jezus. ‘Staatsgevaarlijk!’’ zo achten de autoriteiten dat.

Johannes verkeert in ellende, zoals hij het zelf zegt. Maar in die duisternis voelt hij een verbinding met God en  krijgt een blik op hoe de toekomst eruit mag zien. Het zijn voor ons soms moeilijke en ondoorgrondelijke visioenen. Eén ding is duidelijk, door dit alles heen voelt Johannes, dat God de wereld aan het omkeren is. Johannes ziet engelen. Boodschappers tussen de hemel en aarde. Een bericht uit de hemel. God komt onze wereld binnen.