Nog geen reacties

Ik geloof in het kerstfeest, ieder jaar opnieuw

Ik geloof in God de Vader,
die ons met zijn goedheid en mensenliefde
verschenen is in het kind van Bethlehem.

Ik geloof in het kind van Bethlehem,
dat in zijn latere leven,
ons Gods liefde heeft laten zien
en opkwam voor kleinen en weerlozen.

Ik geloof in dit kind,
dat omringd werd door herders en wijzen.
Ik geloof dat wij de kerstboodschap
verder kunnen dragen, door de kracht van de Geest, die Hij ons geschonken heeft.

Ik geloof in het kerstfeest, ieder jaar opnieuw,
en daarom in een wereld van vrede.

AMEN.