Nog geen reacties

Ik praat met je

Ik praat met je

Zondag 25 februari

2de zondag 40 dagentijd

Bijbellezing: Marcus 9:2-10, Exodus 34: 34-35; 1 Koningen 19: 8-18

Voorganger: ds. C. der Nederlanden

Jezus, Mozes en Elia ontmoeten elkaar op de top van een berg. Zij spreken met elkaar, deze drie mannen die ieder een bijzondere relatie met God hebben. Na dit gesprek klinkt de stem van God. “Dit is mijn zoon. Luister naar hem.” Met iemand praten, naar iemand luisteren, het werkt bemoedigend en kan kracht geven. Zo is het hier waarschijnlijk ook voor Jezus. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn, dat je dingen voor je wil houden, omdat de tijd nog niet rijp is.   Jezus maant de leerlingen die bij Hem zijn om voor zich te houden tot na zijn opstanding waarvan zij hier op de berg getuigen waren. Dat de hemel de aarde raakte, dat de hemel afstraalde op Jezus. En dat het hem bemoedigde op de weg die Hij zou gaan. Zijn tijd is nu nog niet gekomen.