Nog geen reacties

Impressie HI4 kerkenraadsdag

Impressie van de kerkenraadsdag van de  HI4 GWK op zaterdag 27 januari in de Dorpskerk in Schipluiden

Teambuilding en  Visie

Als Gemeenschappelijke Wijkkerkenraad (GWK) is het belangrijk om als team te werken. Er komen erg veel zaken op de agenda, van uit de drie wijkgemeenten. Dit willen we graag efficiënt aanpakken, door veel zaken te laten regelen binnen de wijkgemeenten. Daar
naast heeft de GWK wel de belangrijke taak als het gaat om beleid en bestuur. Op deze dag was er daarom aandacht voor zowel team-building als voor visieontwikkeling. Hoe ziet de HI4-gemeente eruit in 2035?

Hoe ziet de HI4 er uit in de toekomst?

De ontwikkelingen in HI4 staan niet los van de ontwikkelingen in de Protestantse wijkgemeente te Delft. Onlangs besprak de Algemene Kerkenraad de vacature ruimte van HI4 nu binnen korte tijd er twee predikanten zijn vertrokken. Dit onderwerp staat ook op de GWK-agenda van 29 januari, naast de bespreking van de profielen van een nieuw te beroepen predikant en van de HI4-wijkgemeenten.

Het jaar 2035 is nog ver weg en daarom kun je als kerkenraad goed dromen over die toekomst. Vanuit die dromen werden wel lijnen uitgezet naar het heden. Hoeveel gebouwen/vierplekken zijn er nog? Hoeveel predikanten en kerkelijk werkers? Hoe zien onze kerkdiensten eruit en wat is onze relatie met de buurt en de stad?

Naar één vierplek in de toekomst !?

We zien in 2035 nog maar één centrale vierplek voor de zondagse diensten, die overigens elke keer van karakter verschillen; soms een kliederkerk en soms een dienst voor ouderen. Met veel activiteiten door de week, ook in de diverse wijken en buurten. De buurtzorgkernen zijn belangrijk voor het onderlinge pastoraat en diaconaat, dicht bij de mensen. Eén predikant zorgt voor de toerusting en verbinding naast een grote groep actieve gemeenteleden. Een kleine kerkenraad zorgt voor de continuïteit. We zijn vooral actief in onze eigen buurt en trachten zo een voorbeeld te zijn, vanuit ons geloof in Christus.

Peter Plugers, scriba