Nog geen reacties

In de leeuwenkuil

Zondag 24 februari

Bijbellezing: Daniël 6

Voorganger: Fred van Helden

In mijn allereerste preek gebruikte ik het beeld van de man die op het plein van de hemelse vrede in Peking voor een tank ging staan.  En bleef staan tot de tank stopte. Het werd een overbekend beeld van de overwinning van de standvastigen, dat de dromer het geweld tot staan kan brengen.

Met het overbekende verhaal van Daniël in de leeuwenkuil wordt een beeld geschetst, dat God Daniël (en in zijn naam mensen die in God geloven) redt zelfs in de heetste vuren. Dit beeld wordt bevestigd door wonderen die Jezus doet en lammen en blinden geneest. Het zijn tekenen van een wereld, die ons te wachten staat, waar mensen geheeld zijn en leeuw en lam met elkaar spelen.

Tegelijkertijd levert elk wonderverhaal ook de vraag op waarom niet elke lamme genezen wordt en dat niet iedereen die gelooft of bidt gered wordt uit levensgevaar. Geloof op zich is dus geen verzekering je reis zonder gevaar zal zijn, maar geeft wel uitzicht op een behouden aankomst

Met dit verhaal sluiten we de prekenreeks uit Daniël af.