Nog geen reacties

In gesprek over opvolging koster

Zaterdag  25 november werd het beleidsplan besproken.  De  gekozen speerpunten werden door de deelnemers onderschreven. Zij vroegen zich ook vooral af hoe het verder gaat  in de Hofkerk wanneer de koster met pensioen gaat.

De kerkrentmeesters  van de Protestantse Gemeente Delft staan voor  om  geen  koster in vaste dienst aan te nemen, maar om zoveel mogelijk te werken met vrijwilligers.  In de Bethlehemkerk wordt dit al  al zo gedaan.  Hulp wordt daarbij geboden  door het Bureau van de Oude  en Nieuwe kerk die het verhuurgedeelte voor haar rekening wil nemen.

De  ene kerk is echter de andere niet. In de Hofkerk is ook veel verhuur aan derden. En is veel te doen.   En   als wijkkerkenraad  hebben we gezegd dat we niet willen  dat al onze vrijwilligers daarvoor ingezet worden. Dat kunnen we  ook eenvoudigweg niet.

Tijdens de bespreking van het beleidsplan  hebben we ook verschillenden taken van het kosterschap onderscheiden.  te denken valt aan het beheer van de sleutel, het kosteren bij diensten, de schoonmaak, een aanspreekpunt zijn voor huur  en ook het klein onderhoud.

Al deze  vragen  nemen we mee, naast de wens   de Hofkerk  in te blijven zetten  voor   buurtgebruik van verenigingen en organisaties, zoals dat nu al gebeurd.

Donderdag  14 december  bespreken we , als wijkkerkenraad deze wensen en vragen met  vertegenwoordigers  van kerkrentmeester van de PGD en het bureau Oude en nieuwe  kerk.

ds. Caroline der Nederlanden schept de soep op bij de afsluitende maaltijd