Nog geen reacties

Informatieavond vacatures kerkenraad

De kerkenraad organiseert op 1 september  om 20:00u een informatie-/gespreksavond over het kerkenraadswerk in de nabije toekomst. Aanleiding zijn de huidige vijf vacatures: voorzitter, beleidsouderling, scriba en twee diakenen. We zoeken dus naar een nieuw enthousiast ‘ploegje’ voor de komende periode.

Op deze avond geven we inzicht in wat er speelt in het kerkenwerk en willen we brainstormen over hoe we de uitdagingen kunnen aanpakken en organiseren. Er is informatie over de kerkenraad de samenwerking tussen wijken, over kerk in buurt en vormen van viering, die aansluiten bij doelgroepen en huidige tijd. Veel om opbouwend naar uit te kijken.

De informatie-/gespreksavond van 1 september is uitdrukkelijk niet uitsluitend voor kandidaten voor de kerkenraad maar voor alle geïnteresseerde gemeenteleden. Praat graag vrijblijvend met ons mee over toekomst van de kerk. Die steun zal zeker worden gewaardeerd.

Vanuit de kerkenraad, Anneke Helder & Albert van Dorssen