Nog geen reacties

Inspiratieavond ‘Geloven in je buurt’ – 30 januari 2018

Dinsdagavond 30 januari  is er  in de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2) een interkerkelijke inspiratieavond over ‘Geloven in je buurt’. Laat je inspireren door het verhaal van pionier Ewout van Oosten van de christelijke community Taste, of door de vijf presentaties van bestaande initiatieven van mensen die bewust er voor gekozen hebben als christen betrokken te zijn op de eigen buurt of hun huis open te stellen. Of laat je inspireren door de ontmoeting met mensen die bij jou in de buurt of wijk wonen en bespreek wat je kan betekenen op de plek waar je woont. Zijn er nieuwe vormen van samenwerking mogelijk? De avond wordt aangeboden door het Interkerkelijk Missionair Beraad en de commissie Geloven in Delft van de Protestantse Gemeente Delft. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot 22.00 uur.

Zout en licht

Stel je een plattegrond van Delft e.o. voor waarop aangegeven staat waar leden van de verschillende kerken wonen. Je zou een prachtige spreiding zien, met in sommige buurten wat meer stipjes dan in andere. Jezus zegt van zijn volgelingen: jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld. Op zondagochtend zijn de zoutkorrels samengeklonterd en de lichtpuntjes gebundeld. Het grootste deel van de week zijn ze verspreid over heel de stad en de aanliggende plaatsen. Hoe kunnen we als Delftse christenen daar, in onze dagelijkse leefomgeving, zout en licht zijn? We geloven dat er onopvallend heel veel goeds gebeurt. Ook denken we dat we vaak best wat willen betekenen voor mensen om ons heen, maar dat we niet precies weten hoe of dat het niet makkelijk is er tijd voor vrij te maken. De inspiratieavond is bedoeld als stimulans en steun in de rug. Om van anderen te horen hoe zij dichtbij huis handen en voeten geven aan hun christen-zijn. Om mogelijkheden te ontdekken hoe je met anderen samen van betekenis kan zijn in de eigen buurt. Om met elkaar te delen wat je drijft en wat je belemmert.

Proeven aan Taste 

Ewout van Oosten zal de avond openen met een verhaal over de kracht van christelijke gemeenschappen. Zijn betrokkenheid bij Taste heeft hem leren zien hoe je meer impact in de wijk kan hebben als je met andere christenen samen je hierop richt en je leven deelt.  De Bijbelse opdracht om zout en licht te zijn is niet zozeer gericht op individuen, maar op de volgelingen van Jezus samen. Door hun leven samen maken ze iets van de liefde van God zichtbaar. Waar christenen dichtbij huis samen hun leven delen kunnen ze op een natuurlijke manier van betekenis zijn voor anderen.

Taste on Friday

Gevarieerde presentaties

Na het verhaal van Ewout zijn er vijf presentaties van  bestaande initiatieven:

  • Harmen van der Laan (Evangeliegemeente Morgenstond) zal vertellen hoe hij en zijn vrouw betrokken zijn op hun eigen straat in Het Rode Dorp, en o.a. meedraaien in het buurtcomité.
  • Een deelnemer van het Delft Project voor buitenlandse studenten (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) zal vertellen over Eat & Meet, hoe je bij de maaltijd thuis gastvrijheid kan geven aan (tijdelijke) stadsgenoten.
  • Pieter-Jan Rodenburg (Hervormde wijkgemeente Mattheüs) zal vertellen hoe de christelijke community Taste steeds meer betrokken is geraakt bij de buurt en hoe je impact kan hebben op de buurt door samen je leven te delen.
  • Leon Brouwer (Christelijke Gereformeerde Kerk) zal vertellen over hun groep die meedoet met Nederland Zoekt, een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan missiegemeenschappen: groepen elkaar willen helpen Jezus te volgen en zich samen richten op een bepaalde missie in de eigen omgeving.
  • Ton Nap (ABC-kerk) zal vertellen hoe ze als kleine kerk door contacten in de Buitenhof bij allerlei mensen thuis praktische hulp kunnen bieden.

Ontmoeting en gesprek

Het tweede deel van de avond is bedoeld voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Hiervoor vormen we kleine groepen van mensen die dichtbij elkaar in de buurt wonen. De bedoeling is om met elkaar (nader) kennis te maken en van elkaar te horen hoe ieder is betrokken op de buurt. In hoeverre zijn er mogelijkheden om samen wat te betekenen voor de buurt en welke concrete stappen kunnen hierin worden gezet? Als hier initiatieven uit voortkomen dan bieden we vanuit het Interkerkelijk Missionair Beraad en Geloven in Delft de mogelijkheid voor ondersteuning door mee te denken en te adviseren.

Welkom op de inspiratieavond!

Co van der Maas, Ton Nap, René Strengholt