Nog geen reacties

Is er een BHV-er in de kerk?

Soms gebeurt het dat iemand onwel raakt in een viering of tijdens een activiteit in de Hofkerk. Altijd is er wel iemand die dan opspringt om te helpen; iemand met verstand van zaken; iemand die een BHV (BedrijfsHulpVerlening) cursus heeft gevolgd. Volgens de Arbo-wet is ieder bedrijf verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Ook de kerk. Zo kan bijvoorbeeld ook direct worden ingegrepen tijdens een brand of een andere calamiteit en kan veel veel leed worden voorkomen bij de aanwezigen. Immers een BHV’er weet wat te doen in zulke gevallen.

Graag zouden we binnen de Hofkerk een lijst maken van mensen die een BHV cursus hebben gevolgd en bijgehouden, die gecertificeerd zijn. Zodat we weten op wie we in een voorkomend geval een beroep zouden kunnen doen. Mocht u BHV bevoegd zijn, dan kunt u dit doorgeven aan Bram van der Spek (kerkrentmeester van de Hofkerk)  bramvdspek@casema.nl