Nog geen reacties

Jaarthema SAMEN GROEN DOEN

Met de startzondag is het jaarthema Samen Groen doen gepresenteerd. In deze titel zitten drie
woorden: SAMEN van samenwerken met God en met anderen. GROEN verwijst naar
duurzaamheid en dan specifiek naar de Schepping of natuur en de biodiversiteit en DOEN
staat voor actie. We willen niet alleen maar over dit onderwerp praten, maar er ook mee
aan de slag gaan als een gemeente om ons samen te binden.

De gevolgen van klimaatverandering zijn overal om ons heen te zien.  Van droogte, tot extreme regenval, bosbranden. En de veranderingen hebben ook grote gevolgen voor mensen het meest voor de kwetsbare mensen. Ecologische en sociale rechtvaardigheid hoort hand in hand te gaan. En de klimaat crisis is ook een geloofscrisis. Het stelt ons voor de vraag waar geloven we in en hoe willen we leven.

Een thema jaar

Dit jaar willen we op diverse manieren het thema SAMEN GROEN DOEN laten doorklinken. En we vragen jou en U of jullie mee willen denken en doen.

 • Vieringen speciaal over het thema over het belang van een groene
  leefomgeving, duurzaamheid
 • Lezingen over Groene Theologie, of over praktische toepassingen. En boswachter, imker, bioloog of deskundige over (Sustainability
  development goals
 • 10 Groene geboden (Duurzame geboden) maken
 • Gedichten of gebeden avond
 • Kliederkerk voor kinderen en ouders waarin we een Een lichtschilderij, wolken maken,
  dierenparcours, natuur-speurtocht, gebedsboom maken.

Kijk wat we nu al verzameld hebben aan ideeën. En laat weten wat je leuk of interessant lijkt en waar je aan mee wilt werken.

Download Samen Groen Doen Jaarthema

Gerdy Verschure 06 28666315, G.A.Verschuure-Stuip@tudelft.nl
Fred van Helden 0630221990 favanhelden@gmail.com