Nog geen reacties

Jezelf blijven in het stormen van de tijd

Zondag 24 november
Bijbellezing: Lucas 21: 5-19
Voorganger: ds. C. der Nederlanden

Op de laatste zondag van het jaar klinken teksten van oordeel. Dat klinkt negatief, maar de onderliggende gedachte is dat alles rechtgezet wordt, en een nieuwe tijd aanbreekt; de tijd van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; een tijd waarin Gods Koninkrijk voorgoed doorbreekt. Het aanbreken van die nieuwe tijd gaat niet zonder slag of stoot; we lezen in Lucas 21 van verschrikkelijke tekenen aan hemel en op aarde: aardbevingen en hongersnoden, van oorlogen en vervolgingen. Maar midden in het stormen van de tijd, midden in alle vervolgingen die rechtvaardigen ten deel vallen, klinken bemoedigende woorden van Jezus.  Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. (vs 14-15). Midden in het stormen van de tijd, van klimaat- en stikstofcrisis en nepnieuws, van verruwing en een toenemende kloof tussen arm en rijk, zegt Jezus, blijf jezelf. Blijf authentiek. Ik ben met je. Dan blijf je overeind.