Nog geen reacties

Johanniters vieren 10 jarig jubileum in Hofkerk

Zaterdag  20 januari viert de Johanniter Hulpgroep Delft haar 10 jarig bestaan met een nieuwjaarsbijeenkomst .  Alle mensen aan wie de Johanniters hulp bieden worden uitgenodigd voor een maaltijd en een samenzijn in de Hofkerk.   Daarbij  pakt de Hulpgroep dit jaar extra uit met een  een “zangworkshop.”

De nieuwjaarsbijeenkomst in 2015

Wat doet de Johannitter Hulpgroep?

De Johanniter Hulpgroep is een vrijwilligersorganisatie in Delft, waar ongeveer 25 vrijwilligers zich actief inzetten voor de medemens ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren, kunnen een beroep doen op de Johanniter Hulpverlening. De hulp die geboden wordt kan bestaan uit: regelmatig een bezoekje brengen aan iemand die dat nodig heeft, wandelen met iemand die alleen niet meer buiten komt, samen winkelen of gezellig ergens een kopje koffie drinken, de krant voorlezen aan iemand die dat zelf niet meer kan, begeleiding naar het ziekenhuis of arts, of een wandje witten, een lamp ophangen, kleine klussen in huis doen . Jaarlijkse worden er enkele broodmaaltijden, een uitje en een nieuwjaarsbijeenkomst.

Iedereen kan meehelpen of geholpen worden. Een luisterend oor, een uitgestoken hand; ze brengen vaak troost voor mensen die een geïsoleerd leven leiden.

Meehelpen? Of hulp gevraagd?

Voor (hulp)vragen kunt u terecht bij:

Peter Beuman
Buitenwatersloot 220
2613 SX Delft
peterbeuman@live.nl
Telefoon: (06)48051519