Nog geen reacties

Kennismaken met ouderennetwerker

Sinds september is Arianne Lodder als Ouderennetwerker aan het werk in de Protestantse Gemeente Delft. Zij heeft in die tijd in kaart gebracht wat er voor ouderen georganiseerd wordt door kerken en sociale organisaties. Daarnaast is zij op zoek naar hoe kerken en sociale organisaties elkaar weten te vinden en van elkaar gebruik maken.

Op 18 februari komt zij in onze gemeente vertellen over haar werk in de afgelopen tijd:

  • wat zij in kaart heeft gebracht,
  • welke voorzieningen, activiteiten en organisaties er zijn rond ouderen
  • waar en er nog gaten en vragen en uitdagingen zijn
  • en hoe de kerken en de organisaties van elkaar kunnen weten en op elkaar ingespeeld kunnen raken.

In dat kader heeft zij al gesprekken gevoerd met de wijkdiaconieën van de Protestantse Gemeente Delft en wil zij kennis maken met onze diaconie. Omdat de zorg voor ouderen ook veel ligt bij de Pastoraal Ouderlingen Beraad en bezoekmedewerkers willen we graag een combinatie maken.

Programma

Eerst zal Arianne Lodder eten samen met onze wijkdiaconie.

Om 19.30u. begint een samenzijn waarbij naast de diaconie, het Pastoraal Ouderlingen Beraad, de bezoekmedewerkers en geïnteresseerden welkom zijn.

De avond wordt om 21.00u. afgesloten.