Nog geen reacties

Kerk als plek – in buurt en stad

Woensdagavond 30 mei organiseerde TOPDelft in het Prinsenkwartier een avond over  de mogelijkheden van  de kerk als plek in buurt en stad.  Het gaat m.n. om de kerkgebouwen, die soms hun functie verliezen. Wat gebeurt er dan met zo’n gebouw ?  TOPdelft heeft verbinding met  ontwerpers en  zoekt  via o.a. stadsgesprekken naar ontwikkeling  van de samenleving

Restauratiearchitect Jurjen van Beek die  op de avond het spits afbeet vroeg zich af ;  ‘Hoe kunnen kerken een gemengde functie hebben, publiek en religieus?’

Kerken als winkel van Jamin

Hans van Drongelen, studentpastor bij MoTiv en dominee van Kerk aan het Noordeinde   vergeleek de verandering van de kerken met   de Jaminwinkel .  net als in die winkle zijn er vele smaken en ook de Jaminwinkel ging door een crisis heen. Ze moest een nieuw concept uitvinden, waarin mensen zelf mochten kiezen. De belevenis zelf werd deel van het product.

Het aantal jongeren neemt af in de kerken.  Hoe kun je inspelen op behoefte onder hen, op het  zelf zoeken en ontdekken.

Van Drongelen ging verder  in op kerken die verbouwd worden.   Daarbij krijgt het ook een andere nieuwe functie. Het gaat dus  niet alleen om het  verbouwen van het uiterlijk, maar ook  van het innerlijk, om een renovatie van  het  geestelijk gebouw.

Hij haalde daarbij  Tom  Beauduin aan die zegt het religieuze domein steeds meer onteigend wordt.

Er zijn nieuwe initiatieven te zien  waarbij kerken steeds meer huizen van ontmoeting, of de kerk flexibeler wordt.   Het  gebouw is minder belangrijk   dan de relatie.    Het is   mét maar niet in de kerk. Wij gaan naar jou.

In de discussieronde bleek dat bij het proces van onteigening    en weinig nagedacht wordt aan gesprekken wat een gebouw voor de buurt en stad kan betekenen.  Kostenaspect blijkt vaak de grootste factor.

Kerk als overdekt  stadsplein

Wilco Blaak  als hoofd van de Oude en Nieuwe  kerk, de 2 grote en monumentale panden  vertelde hoe  hij deze kerken als het ware  wil teruggeven aan de stad.  Deze kerken ziet hij als verlengstuk van het stadsplein.

Hij wil  naast de museale functie van de gebouwen, de culturele en maatschappelijke functie  versterken door concerten en exposities en door stadsgesprekken over  zaken die die ook de stad aangaan.

Als toekomstbeeld ziet Blaak dat  iedere Delftenaar gratis in de kerken mag komen en het ziet als open plein.  Hij wil  vertrouwen  en goodwillopbouwen,  door lespakketten te ontwikkelen voor scholen.

Herijking  van  functie

Jurrian Arnold liet zien hoe hij als ontwerper nieuwe  visie vorm kan geven. Dit gebeurde  bij de ‘Vaste burcht’ een gebouw van  de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk  in Gouda.

In het proces waarin alle gebruiken van jong tot oud waren betrokken wat het interessant om te zien hoe  er een herijking plaatsvindt van waar de gemeente voor staat.

Op zoek naar een nieuwe kerkplek

Na de pauze  sloeg   de samenkomst een andere weg  in.   Nu ging het minder over een  een nieuwe functie van een  kerk(gebouw) maar meer over de zoektocht naar een nieuw kerkplek.

Wieger Zwickstra & Bart Zwitsers van de  Vergadering van gelovigen, Rietvelt hebben met een aantal gezinnen   in navolging van Taste een  eigen nieuwe christian community te starten (Taste 2)

Zij  zijn op zoek naar (woon)ruimte voor deze  gemeenschap waar   zijn  hun leven kunnen delen met de buurt. Na een lange zoektocht bleek het moeilijk in Delft te vinden en richten zij nu hun pijlen  op Rijswijk-Buiten