Nog geen reacties

Kerkbalans 2024 | Geef voor de kerk van morgen

Zaterdag 13  januari  start de actie kerkbalans.  Er komen mensen bij u langs of digitaal wordt u benaderd met de vraag of u wilt bijdragen aan het werk van uw kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkgemeenschappen krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans.

Download

Wat kunnen doen met het geld van de kerkbalans?

Met uw bijdrage worden o.a. predikanten betaald. De predikanten bezoeken mensen en staan mensen bij in hun zorgen, bij rouw en begrafenissen. Ook verzorgen zij vieringen, cursussen en  helpen in het jeugdwerk. Samen met vrijwilligers in de kerk maken ze plannen hoe onze kerk een van de toekomst kan zijn.  Een toekomst van hoop voor de stad en de wereld.

Met uw bijdrage kunnen we de kerkgebouwen onderhouden, verwarmen en  verduurzamen. en alle apparatuur (geluid, beveiliging, ventilatie en keukeninventaris) en  orgel en de piano onderhouden.

Met uw bijdrage kunnen we de ondersteuning voor het kerkelijk leven betalen Kerkelijk Bureau  (medewerkers, huisvesting, apparatuur en administratiekosten).

Uw bijdrage maakt een verschil

Wij kunnen uw bijdrage goed gebruiken. Het ledenaantal loop terug. Maar de kerk heeft zoveel te bieden aan aandacht, met CityKerk, KinderKerkKamp, vakantiebijbelweken, Lichtjes voor Delft, activiteiten voor jongeren en ouderen, en veelzijdige vormen van contact. Met elkaar, voor anderen.

De kerk heeft veel te geven. Help daarbij, en geef daarom vandaag, voor de kerk van morgen!

Met een verhoging van uw bijdrage voor Kerkbalans kunt u echter daadwerkelijk helpen om
die negatieve verwachting om te zetten in een positief resultaat. Op die manier kunt u wat
wij als wijkgemeenten belangrijk vinden financieel mogelijk maken. Het kan niet zonder uw
extra inzet.
We hopen en bidden dat God het in onze harten zal leggen om ruimhartig te geven.