Nog geen reacties

Kerkdienst 10 en 17 september

HOFKERK |  zondag 10 september, 10 uur

Startzondag: Ga je mee?

Voorganger: Caroline der Nederlanden, Barry Kriekaard, Fred van Helden

Op 10 september maken de wijken van de HI4 gemeente een gezamenlijke start van het nieuwe seizoen. Het is de eerste gezamenlijke startzondag die we als HI4 gemeente vieren. Dat we samen onderweg zijn, verbeelden we in een reis. Dit zijn de vragen waar we over zullen nadenken.

  • Met wie zijn we op reis?
  • Wat nemen we mee?
  • Waar zijn we naar op weg?
  • Welke route volgen we?


  • Zondag is er Kindernevendienst in de Hofkerk.
  • Volgende week is er collecte in blik voor de voedselbank

HOFKERK |  zondag 17 september, 10 uur

(Mantel) zorg voor de Aarde

Voorganger: Fred van Helden
Lezingen: Marcus 5:25-35, Exodus 32:7-14

Waar denk jij aan bij het woord ‘Mantel?’ Aan  Jozef en zijn kleurrijke mantel? Of St. Maarten die zijn mantel doormidden sneed en deelde met een arme? Of aan de mantelzorg die je besteed aan iemand, die de je omkleed met liefde? Of aan de mantel der liefde waarmee alles wordt bedekt.

Als we de beelden van verwoesting door natuurgeweld of oorlogshandelingen op het nieuws zien, roept dit vaak naast een gevoel van onmacht tegelijkertijd een gevoel van mededogen met de talloze ontheemden en vluchtelingen op. We willen een warme mantel om hen heen slaan.

Mar zo zit niet ieder in elkaar. Sommigen laten de ellende van de ander van hun jas afglijden.  Het mag hun leven niet bederven.

De vredeweek stelt de democratie, die onder druk staat aan de kaak met het  thema ‘ONvrede  en nu? De samenleving verruwt en polariseert bij tijden. Maar wat kan jij in vredesnaam bijdragen aan veiligheid en vrede?

Een bloedvloeiende vrouw raakt de mantel van Jezus aan. Ze gelooft dat als ze allen de zoom ervan maar kan aanraken, ze zal genezen, Een klein maar sterk geloof


  • Zondag is er Kindernevendienst in de Vierhovenkerk.

Collecte in blik

Deze zondag kunt levensmiddelen, schoonmaak- en verzorgingsproducten mee te nemen voor de Voedselbank. Samen delen is deel van Gods plan. Zo maken we hier al iets zichtbaar van het Koninkrijk van God.

U kunt de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.