Nog geen reacties

Kerkdienst 10 en 18 februari

VIERHOVENKERK | zondag 21 januari, 9,45 uur |

HI4 Winterdienst

Dienst van Woord en Gebaar met gebarentolk
Lezing: 2 Koningen 5
Voorganger: ds. W. Otte

Wie hoort er bij God? Welke mensen hebben een relatie met de Ene? Moet je daarvoor macht en succes hebben? Of in een gelovig gezin opgroeien? Het verhaal   van de vijandige buitenlander Naäman (2 Koningen 5), uit buurland Aram – in gebarentaal een vuist richting je gezicht – geeft hier antwoord op.
Het verhaal gaat natuurlijk over de generaal. Hij draagt een uniform vol medailles, maar daaronder knaagt een besmettelijke huidziekte aan zijn lichaam. Het is geen normale ziekte. Daar wijst het gelovige en tot slaaf gemaakte meisje op. En dat hebben Naämans dienaren ook door. Ze stellen op het juiste moment de goede vraag. Is er toekomst voor Naäman en durft hij het aan om eerlijk naar zichzelf te kijken?

Liturgie van deze dienst

Vierhovenkerk kerkomroep

YouTube Vierhovenkerk LIVE Stream


Zondag  is er Kindernevendienst in de Vierhovenkerk.


Vervoer naar de kerk

Als u opgehaald wilt worden, óf als u wilt rijden?  Meldt je bij Johan Voerman j.w.t.voerman@hetnet.nl 0152146307


HOFKERK | zondag 18 februari, 10 uur |1e zondag 40 dagentijd

Lezingen: Jeremia 1: 4-19; Marcus 1: 12-15
Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden
m.m.v. de cantorij van de Vierhovenkerk o.l.v. Wim Loef

Start van 40- dagen tijd. Lees hier meer over de project, bloemschikking en bezinningsactie

Drie beelden komen in het 1e hoofdstuk bij Jeremia voor. Een bloeiend amandeltwijg, een gloeiend hete kookpot, een vesting/zuil/muur. Deze drie beelden vertellen iets over wat Jeremia te doen staat. De amandeltwijg staat voor de amandelboom die het vroegst van alle bomen in het voorjaar gaat bloeien. Jeremia verkondigt hoop! De gloeiende kookpot staat voor het kwaad dat over Israël zal komen. Als straf voor hun afgodendienst en het sociale onrecht zal het land vanuit het noorden overspoeld worden door de vijand; de Babyloniërs. De vesting en muur zijn een aansporing en belofte van God; dat Jeremia sterk en zonder angst moet blijven staan, dat God hem zal redden.
In Marcus lezen we hoe Jezus aan het begin van zijn roeping staat. Ook hij spreekt als een profeet. Hij roept mensen op om zich af te keren van het kwaad, dat hij zelf aan den lijve ervaart in de woestijn. Hij roept op om niet te wanhopen, en om zich te keren naar de hoop: we mogen geloven dat het Koninkrijk dichtbij is.

Liturgie van deze dienst

Hofkerk kerkomroep

YouTube Hofkerk LIVE Stream


Zondag  is er Kindernevendienst in de Hofkerk.