Nog geen reacties

Kerkdienst 12, 19 en 26 maart

HI4 Kerkdienst van Woord, Tafel en Gebaar

HI4 Winterdienst | HOFKERK

Zondag zo 12 maart
Voorganger:  ds. M. den Dulk
3e zondag 40-dagen-tijd: Lucas 7: 36-50

In deze viering is ds. den Dulk de voorganger. Het avondmaal zal gevierd worden en er zal een doventolk aanwezig zijn om de viering te tolken voor de doven en slechthorenden.

In het project waarin wij zoeken naar wie Jezus is, gaat het deze zondag om de de vraag: Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft? (Lucas 7: 36-50) Het laatste gedeelte geeft een voorbeeld van Jezus’ omgang met zondaars. Terwijl dit voor de farizeeën iets is waardoor Jezus níet de Messias kan zijn, laat Jezus juist hiermee zien dat Hij dat wél is. In zijn liefde voor de mensen, wil Jezus hun zonden vergeven en hen op de goede weg helpen. Jezus geneest niet alleen, Hij vergeeft ook. En Hij heeft de bevoegdheid daartoe, omdat Hij de Zoon van God is.


Collecte in blik

Op 12 maart vieren wij het Avondmaal. Wij delen brood en wijn met elkaar: het is het oefenen van het Koninkrijk van God. Door levensmiddelen, schoonmaak- en verzorgingsproducten mee te nemen voor de Voedselbank en te delen met hen die niet rond kunnen komen, kunnen wij hier en nu al het Koninkrijk van God zichtbaar maken.

U kunt de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?

HI4 Winterdienst | VIERHOVENKERK
Zondag zo 19 maart, 
Voorganger: ds. David Knibbe
4e zondag 40-dagen-tijd:
Johannes 6:25 – 36 en 41-51

Hoe kan Jezus zeggen dat Hij uit de hemel komt? In deze gemeenschappelijke dienst met Hof van Delft en Immanuel volgen we de lezingen van de kindernevendienst. Hoofdstuk 6 van Johannes laat zien dat veel mensen Jezus verlaten. Naast de genoemde tekst uit Johannes voeg ik daarom Johannes 6:60-71 toe. Want Jezus’ woorden verstaan we pas goed als de reactie van tijdgenoten en leerlingen meegewogen worden. Geloof in tijden van barre tegenwind is dus mogelijk.“Mag dat nog?”

HI4 Tienerkerkdienst | HOFKERK
Zondag zo 26 maart, 
Voorganger: ds. C. der Nederlanden
5e zondag 40-dagen-tijd: 

De tieners maken op 26 maart de dienst weer uit! Eindelijk kan en mag het weer! De tieners hebben de hele viering voorbereid en voeren de dienst uit.

Iets dat tegenwoordig vaak ter sprake komt zijn de vragen: “Kan dat nog wel?” of “Mag dat nog?” In de voorbereiding zijn de tieners druk bezig met deze vragen. Want in de huidige tijd zijn we allemaal groen, zelfbewust, positief, gezond en noem maar op. We streven bijna iets perfects na. Kan je nog wel zeggen: “pluk de dag”?

In het 40-dagenproject  voor de kinderen staan we stil bij de vraag ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’