Nog geen reacties

Kerkdienst 12 september

Zondag is er een viering in de Hofkerk.

U kunt bij deze viering aanwezig zijn. Registratie kan bij binnenkomst.

Kijk hier voor regels in de Hofkerk


GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Als gemeente onderweg

Zondag 12 september
Bijbellezing: Handelingen 2: 42-47

Met frisse moed gaan wij een nieuw seizoen in. 5 september vierden wij met elkaar de startzondag. Een punt in de tijd waarbij wij met elkaar vieren dat wij gemeente zijn, en de blik vooruit richten. Als gemeente zijn wij onderweg. Waarheen? De toekomst tegemoet. Gods toekomst tegemoet. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Hoe werpt die zijn schaduw vooruit over onze gemeente. Het is boeiend om na te gaan hoe het de eerste gemeente vergaan is met de opbouw van de eerste gemeente, zo vlak na het Pinksterfeest. Hoe zijn zij gemeente? Wat komen zij tegen? Hoe vergaat het hun? Wat betekent dat voor ons gemeente zijn vandaag?